Strategia Spółki zakłada maksymalizację marży poprzez integrację pionową procesów produkcyjno-sprzedażowych. Spółka samodzielnie tworzy nowe produkty oraz nowe marki produktów. Produkujemy swoje produkty we własnych zakładach oraz samodzielnie organizujemy dystrybucję oraz sprzedaż. Dążymy do tego, żeby marki własne generowały co najmniej 80% przychodów. Spółka stale zwiększa liczbę swoich produktów oraz poszerza kanały sprzedaży. Rozwijamy sprzedaż poprzez własny kanał e-commerce, zewnętrzne platformy handlowe oraz przez własną i franczyzową stacjonarną sieć sprzedaży. Nasza strategia zakłada, że kluczowa będzie ekspansja na nowe, zagraniczne rynki zbytu poprzez stworzenie sieci niezależnych dystrybutorów. Celem 7FIT S.A. jest stały wzrost i osiągniecie pozycji lidera na polskim rynku produkcji i dystrybucji odżywek i suplementów dla profesjonalnych sportowców. Pandemia koronawirusa wywołanego przez COVID-19, spowodowała korektę strategii poprzez rozszerzenie oferty produktowej suplementów oraz witamin wzmacniających odporność.

Zakładamy wzrost dywersyfikacji sprzedaży zarówno pod kątem liczby kategorii suplementów, zasięgu geograficznego oraz kanałów sprzedaży. Kładziemy nacisk na umocnienie wizerunku naszych marek wśród sportowców wyczynowych oraz budujemy świadomość naszych marek wśród entuzjastów i amatorów sportu.