2016 2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 177 8 979 9 051 10 877 12 362
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 415 335 538 805 1 064
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 369 219 435 675 988
Zysk (strata) netto (tys. zł) 287 171 344 507 765
Amortyzacja (tys. zł) 44 65 105 107 97
EBITDA (tys. zł) 459 400 643 912 1 161
Aktywa (tys. zł) 3 404 4 315 4 583 5 328 5 953
Kapitał własny (tys. zł) 963 1 134 1 477 1 984 2 642
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792 500 1 792 500 1 792 500 1 792 500 1 792 500
Zysk na akcję (zł) 0,160 0,095 0,192 0,283 0,427
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,537 0,632 0,824 1,107 1,474