2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 289 9 177 8 979 9 051 10 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 171 415 335 538 805
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 147 369 219 435 675
Zysk (strata) netto (tys. zł) 96 287 171 344 507
Amortyzacja (tys. zł) 23 44 65 105 107
EBITDA (tys. zł) 23 459 400 643 912
Aktywa (tys. zł) 2 618 3 404 4 315 4 583 5 328
Kapitał własny (tys. zł) 675 963 1 134 1 477 1 984
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792 500 1 792 500 1 792 500 1 792 500 1 792 500
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,160 0,095 0,192 0,283
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,377 0,537 0,632 0,824 1,107