2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 289 9 177 8 979 9 051 10 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 171 415 335 538 805
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 147 369 219 435 675
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 96 287 171 344 507
Amortyzacja (tys. zł) 23 44 65 105 107
EBITDA (tys. zł) 23 459 400 643 912
Aktywa (tys. zł) 2 618 3 404 4 315 4 583 5 328
Kapitał własny (tys. zł) 675 963 1 134 1 477 1 984
Liczba akcji (tys. szt.) 1 792 500 1 792 500 1 792 500 1 792 500 1 792 500
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,160 0,095 0,192 0,283
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,377 0,537 0,632 0,824 1,107