7FIT Spółka Akcyjna
al. Armii Krajowej 8 C/2
50-541 Wrocław

Kontakt dla mediów i inwestorów
Arkadiusz Bała – Prezes Zarządu
+48 606 402 205
relacje@7fit.pl


Animator Spółki
Copernicus Securities S.A.

Al. Jana Pawła II 22 (budynek Q22)
00-133 Warszawa
tel. +48 (22) 44 00 100
fax +48 (22) 44 00 105
biuro@copernicusdm.pl
www.copernicus.pl


Autoryzowany Doradca
Best Capital sp. z o.o.

Al. Gen. J. Hallera 180/18
53-203 Wrocław
tel. +48 (71) 723 00 39
fax +48 (71) 723 07 10
biuro@bestcapital.pl
www.bestcapital.pl