NAZWA 7FIT S.A.
RYNEK NOTOWAŃ Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect)
SYSTEM NOTOWAŃ ciągłe
DATA DEBIUTU 04.06.2012
ŁĄCZNA LICZBA AKCJI 1 792 500 szt. akcji (seria A, B, C, D)
LICZBA AKCJI W OBROCIE 792 500 szt. akcji (seria B, C, D)
FREE FLOAT 455 165 szt. akcji, co stanowi 25,39% wszystkich akcji
TICKER NewConnect 7FT
KOD ISIN PLTRCPS00016 (seria B, C, D), PLTRCPS00024 (seria A)
SEGMENT NC Index, NC Focus