Data publikacji Numer komunikatu Tytuł
14.01.2022 EBI | 1/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Data publikacji Numer komunikatu Tytuł
04.12.2015 EBI | 26/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w listopadzie 2015 roku
16.11.2015 EBI | 25/2015 Zawarcie umowy na uruchomienie zagranicznej jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Danii
09.11.2015 EBI | 23/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w październiku 2015 roku
07.10.2015 EBI | 22/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży we wrześniu 2015 roku
19.08.2015 ESPI | 5/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w związku z posiadaniem udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na WZA
11.08.2015 EBI | 20/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w lipcu 2015 roku
29.07.2015 ESP | 4/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRICEPS.PL S.A. w dniu 29.07.2015 r.
29.07.2015 EBI | 19/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TRICEPS.PL S.A. w dniu 29.07.2015 r.
09.07.2015 EBI | 18/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2015 roku
07.07.2015 ESPI | 2/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
03.07.2015 EBI | 17/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
10.06.2015 EBI | 15/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w maju 2015 roku
29.05.2015 EBI | 14/2015 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Ostrowcu Świętokrzyskim
28.05.2015 EBI | 13/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.
11.05.2015 ESPI | 1/2015 Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej licznie głosów
11.05.2015 EBI | 11/2015 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Mielcu
04.05.2015 EBI | 10/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2015 roku
02.04.2015 EBI | 9/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w marcu 2015 roku
19.03.2015 EBI | 8/2015 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Poznaniu
12.03.2015 EBI | 7/2015 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Kaliszu
05.03.2015 EBI | 6/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w lutym 2015 roku
02.02.2015 EBI | 4/2015 Informacja o przychodach ze sprzedaży w styczniu 2015 roku
21.01.2015 EBI | 3/2015 Pozyskanie kolejnego partnera franczyzowego.
16.01.2015 EBI | 2/2015 Otwarcie szkoły kulturystyki i fitness 7PRO.
12.01.2015 EBI | 1/2015 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.
Data publikacji Numer komunikatu Tytuł
15.10.2013 EBI | 24/2013 Odwołanie osoby zarządzającej
20.08.2013 EBI | 23/2013 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
16.07.2013 EBI | 21/2013 Rozwiązanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie pozyskania kapitału i wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
05.07.2013 ESPI | 5/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRICEPS.PL S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku
01.07.2013 EBI | 20/2013 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję
29.06.2013 EBI | 19/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZ TRICEPS.PL S.A.
17.06.2013 EBI | 18/2013 Odstąpienie od przeprowadzenia emisji akcji serii E
07.06.2013 EBI | 17/2013 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Lesznie
05.06.2013 EBI | 15/2013 Rozwiązanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
29.05.2013 ESPI | 3/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
29.05.2013 EBI | 14/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
20.05.2013 EBI | 13/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
29.04.2013 EBI | 11/2013 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Poznaniu
22.04.2013 ESPI | 2/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRICEPS.PL S.A. w dniu 17 kwietnia 2013 roku
17.04.2013 EBI | 10/2013 Uzupełnienie do raportu nr 9/2013
17.04.2013 EBI | 9/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRICEPS.PL S.A. w dniu 17 kwietnia 2013 roku
10.04.2013 EBI | 8/2013 Wprowadzenie na rynek nowych produktów pod własną marką
26.03.2013 EBI | 7/2013 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Lublinie
22.03.2013 ESPI | 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
22.03.2013 EBI | 6/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
19.03.2013 EBI | 5/2013 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.
18.02.2013 EBI | 4/2013 Przedłużenie okresu czasowego wyłączenia zbywalności nabytych akcji serii B oraz akcji serii C Emitenta
01.02.2013 EBI | 2/2013 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Warszawie
29.01.2013 EBI | 1/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku
Data publikacji Numer komunikatu Tytuł
12.12.2012 ESPI | 5/2012 Korekta raportu ESPI nr 5/2012- Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki TRICEPS.PL S.A.
12.12.2012 ESPI | 5/2012 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki TRICEPS.PL S.A.
04.12.2012 EBI | 17/2012 Powołanie Członka Zarządu
09.10.2012 EBI | 15/2012 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Zielonej Górze
18.07.2012 EBI | 13/2012 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Lubinie
06.07.2012 EBI | 12/2012 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Wałbrzychu
02.07.2012 ESPI | 4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRICEPS.PL S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku
29.06.2012 EBI | 11/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRICEPS.PL S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku
18.06.2012 EBI | 10/2012 Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Poznaniu
06.06.2012 EBI | 8/2012 Oświadczenie Emitenta w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk
01.06.2012 EBI | 7/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki TRICEPS.PL S.A. na dzień 4.06.2012 r.
31.05.2012 ESPI | 2/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
31.05.2012 EBI | 6/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL S.A. wraz z projektami uchwał
31.05.2012 EBI | 5/2012 Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu na rynku NewConnect
28.05.2012 ESPI | 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
10.05.2012 EBI | 3/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku
30.04.2012 EBI | 2/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
30.04.2012 EBI | 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI