O spółce 7FIT

Aby poprawić przepływ informacji między 7FIT S.A. a uczestnikami rynku kapitałowego, wyodrębniliśmy wyraźnie zakładkę poświęconą relacjom inwestorskim.

Na stronach “Relacji Inwestorskich” zamieszczone są aktualne informacje dotyczące Spółki 7FIT S.A., podstawowe informacje finansowe, bieżące notowania akcji na rynku NewConnect oraz raporty bieżące i okresowe Spółki.

W tym miejscu znajdziecie Państwo także kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie.